آقای امیر حسین اکبری: مدرس و مترجم زبان انگلیسی با سابقه بیش از هفت سال تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف و ترجمه ی متون گوناگون علمی در این آموزشگاه مشغول به فعالیت می باشد